15. Ett giftermål skall tillkännages

Till makarnas rättigheter i samband med vigseln hör att giftermålet tillkännages och offentliggörs och inte hemlighålls. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Offentliggör giftermålet.”1

Till det hör att man visar glädje och lycka via bröllop som inte sätter maken i svårigheter eller skulder. Det skall vara efter hans förmåga utan överdrift och övermått. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till ´Abdur-Rahmân bin ´Awf:

”Ha bröllop om det så vore med ett lamm.”2

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), som var Allâhs bästa och frommaste skapelse, hade bröllop. När han gifte sig med Safiyyah bint Huyayy hade han gröt och dadlar på sitt bröllop. Vems bröllop var det? Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bröllop. Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Jag såg inte Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ha ett bröllop för sina kvinnor som han hade för Zaynab.”3

Zaynabs bröllop var stort. Ingen av hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kvinnor hade ett sådant bröllop. Hur tror du bröllopet var? Hur stort tror du det var? Hur väldigt tror du det var? Hur mycket fanns på det? Anas (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Han slaktade ett lamm.”4

Ett lamm på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bröllop.

Giftermålet skall som sagt tillkännages. Kvinnor och flickor skall slå på tamburin och sjunga smakliga sånger. ar-Rubayyi´ bint Mu´awwidh (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom in till mig morgonen efter att jag gift mig. Han satte sig på min madrass liksom du sitter här med mig. Små flickor slog på tamburinerna och sjöng om sina fäder som stupade i slaget vid Badr till dess att de sade: ”Bland oss finns en profet som vet vad som kommer att hända i morgon.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Säg inte så. Säg det du sade innan.”5

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) godkände alltså hennes sång men fördömde det hon sade.

´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade hur hon gjorde i ordning en kvinna (som tidigare var en faderlös flicka som bodde med henne) som skulle gifta sig med en man från Hjälparna. Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Har ni inget underhållande? Hjälparna tycker om underhållning.”6

I en annan formulering står det:

”Skickade ni med henne en flicka som slår på tamburin?” Jag sade: ”Vad skall hon sjunga?” Han sade:

Vi har kommit till er, vi har kommit till er

Hälsa på oss så hälsar vi på er…7

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lärde henne vad hon skulle säga. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”Skillnaden mellan det lovliga och det olovliga är sång och slag.”8

1Ibn Hibbân (9/4066), al-Hâkim (2/2748), Ahmad med flera. Berättarkedjan är autentisk enligt al-Hâkim. al-Haythamî sade: ”Ahmads män är pålitliga.” (al-Madjma´ (4/531)). God enligt al-Albânî i ”Âdâb-uz-Zafâf”, sid. 105.

2al-Bukhârî (5167) och Muslim (1427).

3al-Bukhârî (5168) och Muslim (1428).

4Muslim (1428).

5al-Bukhârî (4001).

6al-Bukhârî (5162).

7at-Tabarânî i ”al-Awsat” (3/3265) och al-Khallâl i ”al-Amr bil-Ma´rûf wan-Nahî ´an-il-Munkar”, sid. 35. al-Haythamî sade: ”I kedjan finns Rawwâd bin al-Djarrâh som är pålitlig enligt Ahmad bin Hanbal, Ibn Ma´în och Ibn Hibbân. Det finns dock svaghet i honom.” (al-Madjma´ (4/532)). God enligt al-Albânî i ”Irwâ’-ul-Ghalîl” (1995) och ”Tahrîm Âlât-it-Tarab”, sid. 133.

8at-Tirmidhî (1088), an-Nasâ’î (3369), Ibn Mâdjah (1896) och Ahmad (3/418). God enligt at-Tirmidhî. Berättarkedjan är autentisk enligt al-Hâkim (2/2750) och adh-Dhahabî höll med. God enligt al-Albânî i ”Âdâb-uz-Zifâf”, sid. 111.