15. Endast de lärda kallar till islam

Fråga 15: Vissa inbillar sig att bara de lärda kan kalla till Allâhs religion och att andra inte behöver kalla utmed det som de har lärt sig. Vad säger ni om det?

Svar: Det är ingen inbillning. Det är faktiskt så. Endast de lärda kallar. Jag säger det själv. Dock finns det självklara frågor som alla har kunskap om. Var och en får påbjuda det goda och förbjuda det onda utmed sin kunskap. Han får påbjuda sin familj bönen och andra självklarheter. Till och med lekmännen är skyldiga detta. De måste befalla sina barn att be i moskén. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Befall era barn att förrätta bönen när de är sju år och slå dem för den när de är tio år och skilj deras madrasser åt.”1

”Alla är ni herdar och alla ansvarar ni för era flockar.”2

Det kallas för uppsyn. Det kallas för påbud av det goda och förbud av det onda. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om någon av er ser något ont, skall han ändra på det med handen. Om han inte klarar av det, får han göra det med munnen. Om han inte klarar av det, får han göra det med hjärtat – och det är den svagaste tron.”3

Lekmannen är som sagt skyldig att befalla sin familj och andra att be, betala allmosa, lyda Allâh och undvika synder. Därtill skall han rena sitt hem från synder och uppfostra sina barn utmed fromhet. Detta är han ålagd ehuru han bara är en lekman. Ty detta vet alla; detta är solklart.

Vad beträffar utslagen, det lovliga och det olovliga, avguderiet och Tawhîd, så är det bara de lärda som står för det.

1Abû Dâwûd (495). Hadîthen är autentisk. Se ”Nasb-ur-Râyah” (1/298) med liknande formuleringar.

2al-Bukhârî (853).

3Muslim (49).