15. Den korrekta dogmen om underverk

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah tror på de underverk som Allâh (ta´âlâ) har låtit troende och gudfruktiga slavar utföra, vilka har nämnts mångfaldigt i Qur’ânen och Sunnah. Enligt dem utförs de av en person som efterlever de föreskrivna påbuden och undviker de föreskrivna förbuden. Han (ta´âlâ) sade om dem:

أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ

Helt visst skall de som är nära Allâh aldrig känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem, de som tror och fruktar.”1

För att vara denna typ av människa krävs alltså tro och gudfruktighet.

Ett underverk är en ytterst sällsynt händelse som Allâh (ta´âlâ) låter Sina gudfruktiga och troende slavar utföra. De hjälper dem att utföra religiösa eller världsliga ändamål. Å andra sidan når inte de gudfruktiga troendes underverk samma nivå som profeternas och sändebudens mirakel.

Några exempel på de underverk Allâhs gudfruktiga och troende slavar har utfört, är berättelserna om Grottfolket, Maryam (radhiya Allâhu ´anhâ) när födslovåndorna drev henne mot en palmstam för att därefter befallas av Allâh att ruska på palmstammen för att mogna och saftiga dadlar skulle falla omkring henne, Allâhs skänkta uppehälle till henne då hon hade vinterfrukt på sommaren och sommarfrukt på vintern, Âsif (Sulaymâns skribent), mannen som låg död i hundra år och sedermera återupplivades, munken Djuraydj, de tre israelerna som tog skydd i en grotta när ett stenblock föll och blockerade dess utgång och dylika händelser som är kända hos de lärda och bekräftade av Qur’ânen, den autentiska Sunnah och autentiska rapporteringar från Salaf och deras efterträdare.

Underverk kommer att finnas inom detta samfund fram till Domedagen. Ty anledningen till underverk är ju tro och gudsfruktan, två drag som kommer att finnas fram till Domedagen.

En ytterst ovanlig händelse från en person bevisar emellertid inte hans godhet, tro eller gudsfruktan. I detta fall måste hans handlingar först jämföras med Qur’ânen och Sunnah som kommer att klarlägga i fall de stämmer överens med dem och om han följer dem utvändigt och invändigt.

Vad som också bevisar dessa människors dygd är Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Den som hyser agg till Min troende och gudfruktiga slav befinner sig i krig med Mig.”2

110:62-63

2al-Bukhârî (6502).