15. De demonstrerar, protesterar och spränger

Sayf-ul-Islâm ´Abdullâh al-Gharîb

ar-Radd al-Muhabbar, sid. 183

Godkänt arbete av ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

15 – al-Ikhwân al-Muslimûns metoder påminner om hedningarnas metoder då de demonstrerar, manifesterar, sittstrejkar, strejkar, mördar och står bakom sprängattentat. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Ni kommer att följa dem som levde innan er liksom fjädrarna på pilen. Om de hade gått in i en ödlegrop skulle ni ha följt efter.” Vi sade: ”Allâhs sändebud! Judarna och nasaréerna?” Han svarade: ”Vem annars?”1

1al-Bukhârî (4356) och Muslim (2669).