15 – Därför citerar inte Bakr Abû Zayd Rabî´ al-Madkhalî

Sayyid Qutb förespråkar socialismen och ett avskaffat slaveri, vilket är en lagstiftning. Till det hör bland annat hans slutgiltiga, socialistiska åsikt som han fastställer i ”al-´Adâlah al-Idjtimâ´iyyah”, ”Ma´rakat-ul-Islâm war-Ra’smâliyyah” och ”as-Salâm al-´Âlamî”. Shaykh Bakr nämnde inte hans ord på grund av två orsaker:

1 – De är för många.

2 – Strax efteråt skrev jag ett nytt, särskilt kapitel i vilket jag går igenom Qutbs socialistiska tankar.

Till de antydda paragraferna hör paragrafen i vilken jag klargör hur Sayyid Qutb tillåter en lagstiftning som avskaffar slaveriet och att världen istället får lära känna en annan ordning. Jag klargjorde hur Sayyid Qutb fastställer denna lagstiftning i ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân” på fyra ställen i förklaringen till ”al-Baqarah”, ”at-Tawbah”, ”al-Mu’minûn” och ”Muhammad”. Jag hänvisade alla dessa citat till respektive källor i bokens fotnoter. Detta är endast ett utdrag från en annan bok än ”al-´Adâlah al-Idjtimâ´iyyah för den som förstår och är opartisk. Hur vågar då Shaykh Bakr säga att det bara finns ett enda citat ur ”al-´Adâlah al-Idjtimâ´iyyah”. Därefter gör han saken ännu värre när han inte nämner citatet som han fördömer.