15. Bosättningen i al-Madînah

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bodde några dagar i Qubâ’. En annan teori är att han bodde där i fjorton dagar. Där grundade han även Qubâ’-moskén. Därefter fortsatte han sin färd på Allâhs (ta´âlâ) order. Det var en fredag när han kom till Banû Sâlim bin ´Awf. Han bad fredagsbönen i moskén i Rânûnâ-dalen. Stamfolket bad honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) leva bland dem, men han sade:

”Låt kamelen vara. Den är beordrad.”1

När den väl hade kommit fram till platsen där hans moské ligger idag, gick den ned på knäna. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick inte av den förrän den hade gått upp igen, gått ett par steg, vänt om och sedan gått ned där den först gick ned. Då gick profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) av den. Detta var hos Banûn-Nadjdjâr. Abû Ayyûb bar Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bagage till sitt hem. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) köpte marken till sin moské. Den hade innan varit två faderlösa pojkars kamelstall. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde om platsen till en moské och det är hans moské idag. Vid sidan om den byggde han sina hustrurs hus.

Vad beträffar ´Alî (radhiya Allâhu ´anh), så stannade han kvar i Makkah för att lämna tillbaka folks depositioner som de hade hos Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)  och annat. Därefter slöt sig även han till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

1al-Bayhaqî i ”Dalâ’il-un-Nubuwwah” (2/508). Svag enligt al-Albânî i ”adh-Dha´îfah” (6508).