15. Bästa skapelserna efter profeten

[22] Den bästa skapelsen efter Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som innehar den högsta ställningen efter profeterna och sändebuden är Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anh). Därefter kommer Abû Hafs ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh). Därefter kommer Dhûn-Nûrayn ´Uthmân bin ´Affân (radhiya Allâhu ´anh). Därefter kommer Abûl-Hasan ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh).

Vi bekräftar paradiset åt De tio som består av Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân, ´Alî, Talhah, az-Zubayr, Sa´d, Sa´îd, ´Abdur-Rahmân bin ´Awf och Abû ´Ubaydah bin al-Djarrâh. Man skall be Allâh att Han benådar alla följeslagare, från den förste till den siste, och nämna deras goda egenskaper.

Mu´âwiyah är De troendes morbror och mannen som skrev ned Uppenbarelsen från skapelsernas Herre.