15. Barn skall läras islam i tidig ålder

Du bad mig skriva ned en sammanfattning av religionens plikter som uttalas av tungorna, betros av hjärtan och utförs av kroppsdelarna och de rekommendationer som är förknippade med plikterna… – Författaren tilltalar sin Qur’ân-lärare. Det klargör anledningen bakom avhandlingen och dess förord. Avhandlingen handlar om Imâm Mâliks rättsskola och förordet klargör den sanna dogmen. Här nämner han att anledningen bakom skriften är att hans lärare, som insåg hans klokhet, klipskhet och kunskap om Imâm Mâliks rättsskola, bad honom skriva ned en sammanfattning om Fiqh inom Imâm Mâliks rättsskola. Syftet var att hans elever skulle studera den så att de både kunde memorera Qur’ânen, dogmen och Fiqh. Så gjorde Salaf. De lärde sina barn från barnsben. De lärde dem dogmen och Fiqh så att de kunde uppfostras utmed det. Barn memorerar lättare än vuxna. Vuxna glömmer medan barnens kunskap ristas in i deras hjärnor. Således brukar man säga att kunskap under barndomen är som runor i stenen. De månade om att undervisa barnen så att kunskapen fastnade och praktiserades. Muslimerna skall alltid måna om sina barn och lära dem dogm och Fiqh. Västerländska pedagoger menar att barn inte skall lära sig religion alls eftersom de inte klarar av att ta in den. Det är en konspiration så att muslimska barn skall uppfostras okunniga om sin religion och dogm. Detta måste uppmärksammas. För inte så längesedan studerade och memorerade muslimska barn dogmatiska böcker i grundskolorna. Dessa böcker förklarades för dem. Sedan kom den moderna pedagogiken och de västinfluerade som tog över undervisningen. De förvandlade skolgången till en symbolisk dito. Visserligen har de termer som dogm, Hadîth och Fiqh, men det är inget annat än betydelselösa och tomma namn. Det är ett bedrägeri mot den islamiska pedagogiken så att muslimska barn skall växa upp okunniga om sin religion och dogm.