15. Arvsrätten faller med otro och avfall

 2 – Arvsrätten faller

Den otrogne får inte ärva sina muslimska släktingar; en otrogen får inte ärva en muslim och en muslim får inte ärva en otrogen. Usâmah bin Zayd (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Muslimen ärver inte den otrogne och den otrogne ärver inte muslimen.”1

1al-Bukhârî (6764) och Muslim (1614).