15. Ahl-us-Sunnah uppmanar till seriösa studier

37 – De anser att kunskap skall tas och sökas från dess källa. Qur’ânen och dess förgreningar och förklaringar skall studeras seriöst. Likaså säger de att man skall lyssna till sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah, kompilera den, förstå den och eftersträva hans följeslagares rapporteringar. De skall inte förtalas, det ofina som tillskrivs dem skall tolkas och deras inbördes konflikter skall lämnas över till Allâh (´azza wa djall).

38 – De håller fast vid Samlingen. De äter, dricker och klär sig måttligt. De eftersträvar goda handlingar. De påbjuder gott, förbjuder ont och ignorerar de okunniga till dess att de lär dem och klargör sanningen för dem. Efter att de har upplysts och ursäktats skall de fördömas och bestraffas.

39 – Detta är grunden till religionen, inriktningen och dogmen som hades av Ahl-ul-Hadîths imamer. De har varken påverkats av innovationer eller prövningar. Inte heller suktade de efter något som förkastas av religionen.

Ta därför tag i Allâhs rep och splittra er inte från det. Vet att Allâh älskar och förlåter dem som följer Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han har låtit dem vara den räddade gruppen och den följda samlingen. Han (´azza wa djall) sade om den som hävdar att han älskar Allâh:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

”Säg: ”Om ni älskar Allâh, följ mig och Allâh skall älska er och förlåta er era synder. Allâh är ständigt förlåtande, barmhärtig.”1

Må Allâh gagna oss och er med kunskap och skydda oss mot avvikelse och villfarelse.

13:31