149. Ut ur helvetet och in i paradiset

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 157-158

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

121 – Därefter för Han ut dem därifrån med Sin barmhärtighet och Sina lydiga slavars medling. Sedan skickar Han dem till Sitt paradis.

FÖRKLARING

Det intygas av autentiska besked från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Monoteistiska syndare kommer att lämna Elden, antingen tack vare Allâhs (ta´âlâ) gåva eller också till följd av medlingarnas medlingar som tar plats först efter Allâhs tillstånd. Medlingen är sann, men den verkställs först när Allâh ger tillstånd till den. Därtill krävs det att man dyrkade Allâh allena för att erhålla medling. Varken otrogna, avgudadyrkare eller hycklare har rätt till medling.

Efter att de har lämnat Elden, skickas de till paradiset. Abû Sa´îd al-Khudrî berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När paradisets folk har inträtt paradiset och helvetets folk har inträtt helvetet, säger Allâh: ”Ta ut den som har ett senapsfrös vikts tro i sitt hjärta.” De tas ut efter att ha brunnit upp och blivit till kol och doppas i Livets flod.”1

Därefter stiger de in i paradiset.

1al-Bukhârî (6560) och Muslim (184).