148. Bara de nämner Salaf fint och ofint

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 151-152

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

121 – Salafs lärde bland föregångsmännen och deras efterträdare som var goda män som följde rapporteringarna och hade förståelse och insyn, får endast nämnas på ett fint sätt. Den som nämner dem på ett ofint sätt är inte på den rätta vägen.

FÖRKLARING

Detta klargör Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs förhållande till Salafs tidigare och senare lärde, framför allt profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, imamerna bland efterföljarna, efterföljarnas efterföljare och deras senare meningsfränder som besatt samma dogm och metodik. Ingen av dem får nämnas på ett ofint sätt. Bara vilsna och innovatörer nämner deras dåliga sidor och fel. Bara de spekulerar i deras konflikter. De som Allâh (´azza wa djall) begåvat med religiös förståelse nämner dem bara fint. Den som nämner dem fint har tagit vägen till vägledningen och vunnit Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) nöje.

Den som nämner dem på ett ofint sätt är inte på den rätta vägen. Det vill säga den som nämner Salaf, framför allt följeslagarna och deras rättmätiga efterföljare fram till Domedagen, på ett ofint sätt är vilsen. Han är inte på den raka och klara vägen. Ahl-ul-Bid´a är eniga om att skilja sig från Sunnah när det kommer till kunskap och handling, däribland kärlek tll profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, som var Salafs ledare, och alla som tar efter dem.