147. al-´Ayyâshîs tionde förvrängning av al-A´râf

al-´Ayyâshî sade:

Djâbir sade: ”Jag frågade Abû Dja´far: ”När fick De troendes ledare det namnet?” Han sade: ”Jag svär vid Allâh att versen:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ

Och när din Herre låter nya släkten utgå från Âdams söners länder, begär Han av dem att de skall vittna om sig själva [och frågar]: ”Är Jag inte er Herre?”1

sändes ned såhär:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ و أن محمدا رسول الله نبيكم و أن عليا أمير المؤمنين

Och när din Herre låter nya släkten utgå från Âdams söners länder, begär Han av dem att de skall vittna om sig själva [och frågar]: ”Är Jag inte er Herre, Muhammad, Allâhs sändebud, er profet och ´Alî, de troendes ledare?”

Allâh gav honom det namnet.”

Djâbir sade: ”Abû Dja´far sade till mig: ”Djâbir! Om ignoranterna bara hade vetat när ´Alî blev kallad för ”De troendes ledare” skulle de inte avfärdat hans rätt.” Jag sade: ”När blev han kallad för det?” Han sade: När Han sade:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ و أن محمدا رسول الله نبيكم و أن عليا أمير المؤمنين

Och när din Herre låter nya släkten utgå från Âdams söners länder, begär Han av dem att de skall vittna om sig själva [och frågar]: ”Är Jag inte er Herre, Muhammad, Allâhs sändebud, er profet och ´Alî, de troendes ledare?”

Djâbir! Jag svär vid Allâh att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom med den versen på det viset.”2

Allâh har rentvått Abû Dja´far från denna klara lögn mot Allâh och Hans skrift som till och med lekmännen känner till. Inte ens lögnaren Djâbir vågade ljuga såhär. Lögnen är enkom uppfunnen av Bâtiniyyah som al-´Ayyâshî och hans jämlikar.

Brottslingarna lade till versen:

و أن محمدا رسول الله نبيكم و أن عليا أمير المؤمنين

… Muhammad, Allâhs sändebud, er profet och ´Alî, de troendes ledare?”

Tillägget om Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är bara kamouflage och manipulation. Målet är att ´Alî är de troendes ledare. Var är profeterna och sändebuden då? Varför slöt inte Allâh en pakt med människorna om att de är Allâhs sändebud och profeter? Varför togs bara pakten om att betro ´Alî som de troendes ledare? Jo, enligt Bâtiniyyah är han bättre än profeterna och sändebuden. Det är inget annat än staplade lögner och otro ovanpå varandra. De har förstört versens betydelse som fastställer Tawhîd-ur-Rubûbiyyah och Tawhîd-ul-Ulûhiyyah bara för att kunna rättfärdiga grunden till sin lögn, förnekelse och fientlighet mot Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare.

Versen uppenbarades i Makkah. Män, kvinnor, fria, slavar och barn läste Qur’ânen medan Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) levde. Enades alla om att radera:

و أن محمدا رسول الله نبيكم و أن عليا أمير المؤمنين

… Muhammad, Allâhs sändebud, er profet och ´Alî, de troendes ledare?”?

Varför återförde inte ´Alî det till dess egentliga plats? Varför offentliggjorde han inte det som de hade raderat? Han var ju de troendes ledare och hade arméer under sig.

17:172

2Tafsîr al-´Ayyâshî (2/41).