146. Tre uppfattningar om stora syndare

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 155-156

Det finns alltså tre uppfattningar om stora syndare som inte avgudar:

1 – Khawâridj och Mu´tazilah utesluter dem ur islam. Skillnaden är att Khawâridj säger att de är otrogna medan Mu´tazilah säger att de är varken muslimer eller otrogna.

2 – Murdji’ah säger att de är fulländade troende. Så länge de tror med hjärtat, vilket deras majoritet nöjer sig med, och uttalar tron med tungan, vilket vissa av dem också kräver, är de fulländade troende. Synder, om så stora, drar inte ned på tron enligt dem. Denna teori är också villfarelse.

3 – Sanningen – Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm. Stora syndare är inte otrogna så länge de inte avgudar. Deras tro är emellertid nedsatt. Detta är obligatoriskt att veta. Detta är obligatoriskt att ankra i din hjärna. Idag är de onda än ondare. De har börjat visa Murdji’ahs dogm för att sprida den bland folk och skydda sin villfarelse bakom den. Att veta detta är en av dagens studenters största plikter.