146. Sûfiyyahs början och slut – en lärdom för alla andra

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât at-Tawdhîhiyyah ´alâ Muqaddimat-il-Fatwâ al-Hamawiyyah, s. 238-239

I början var Sûfiyyah inte vilsna. De var dyrkare och ville leva enkelt. Bland dem fanns individer som al-Djunayd, Bishr al-Hâfî, Ibrâhîm bin Adham och al-Fudhayl bin ´Iyâdh. De var både dyrkare och lärde. De vidhöll den korrekta dogmen. Med tiden utvecklades denna läran. Innovationer förorenade den. Indisk filosofi och annat infiltrerade den. Därtill blandades den med gravdyrkan och panenteism, som Ibn ´Arabîs, Ibn Sab´îns och andra extrema Sûfiyyahs dogmer.

Så går det när man lämnar Qur’ânen och Sunnah ehuru avsikten är god och välvillig i början. Med tiden går dess anhängare vilse. De som håller fast vid Qur’ânen och Sunnah undkommer sådant. I och med att Sûfiyyahs lära var utom Qur’ânen och Sunnah, hamnade dess anhängare till sist i kätteri. Det bevisar att det är obligatoriskt att vidhålla Qur’ânen och Sunnah sett till dyrkelse och allting annat. Godheten finns i Qur’ânen och Sunnah. Anas (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”En grupp av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare frågade profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fruar om hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) handlingar i hemmet. Därefter sade vissa av dem: ”Jag ska inte gifta mig med kvinnor.” Andra sade: ”Jag ska inte äta kött.” Somliga sade: ”Jag ska inte sova på madrass.” När profeten fick reda på detta, lovprisade han Allâh och sade: ”Varför säger vissa människor så och så? Jag ber och sover. Jag fastar och bryter fastan. Jag gifter mig med kvinnor och äter kött. Den som vänder sig bort från min Sunnah är inte från mig.”1

All måttlighet och upprätthållelse finns i Qur’ânen och Sunnah. De står för godhet i jordelivet och i efterlivet. Bara den som söker sig till villfarelse lämnar Qur’ânen och Sunnah. I början handlar det om välvilja och sund avsikt, varefter saker och ting eskalerar. Satan har ju ingen gräns. Han vilseleder människan stegvis. Den ende Satan inte kan besegra är den person som håller fast vid Qur’ânen och Sunnah.

För övrigt är noviser inom Fiqh individer vilkas förståelse är ofulländad, varför de skadar både sig själva och alla andra om de ger utslag utan kunskap.

1al-Bukhârî (5063) och Muslim (1401).