145. Därav namnet Sûfiyyah

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât at-Tawdhîhiyyah ´alâ Muqaddimat-il-Fatwâ al-Hamawiyyah, s. 238

Sûfiyyah står principiellt för avhållsamhet och dyrkelse. Det råder delade åsikter om orsaken bakom deras namn och dess betydelse. Vissa säger att namnet härstammar från ull (الصوف), därav namnet. Ty Sûfiyyah brukade iklä sig yllekläder och levde enkelt. Därav alltså namnet Sûfiyyah. Deras avhållsamhet kännetecknades av yllekläder. Denna definitionen förefaller vara korrekt.

Somliga säger att namnet kommer från Markisfolket (أهل الصُفّة) som levde på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid. De kom till Madinah för att söka kunskap. De hade varken familj i Madinah eller några pengar, varför profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät dem bo under en markis i moskén och livnärde dem på välgörenhet och sådant som Allâh (´azza wa djall) underlättade för dem. Denna åsikten är inkorrekt. Namnet kommer inte alls därifrån eftersom skillnaden är stor mellan de båda grupperna.

Andra hävdar att namnet kommer från renhet (الصفاء), ty deras hjärtan är rena. Det är också fel.

Den korrekta åsikten är alltså den förstnämnda. De fick det namnet eftersom de levde enkelt, ägnade sig åt andakt och avhållsamhet och klädde sig i yllekläder.