143. Trons pelare och nivåer

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 152-153

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

116 – Tron är tron på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter, Hans sändebud, Sista dagen och ödet, det goda i det och det onda i det, det ljuvliga i det och det bittra i det – allt är från Allâh (ta´âlâ).

117 – Vi betror allt det.

FÖRKLARING

Tron består som sagt av tungans tal, hjärtats dogm och kroppsdelarnas handlingar. Den stiger med lydnad och sjunker med olydnad. Det författaren (rahimahullâh) nämner här är trons pelare. När Djibrîl (´alayhis-salâm) frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om tron svarade han:

Tron är att du tror på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter, Hans sändebud, den Yttersta dagen och att du tror på ödet, det goda i det såväl som det onda.”1

Tron har många nivåer. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Tron består av drygt sjuttio nivåer. Dess högsta är orden ”Det finns ingen sann gud utom Allâh” och dess lägsta är bortröjning av något skadligt från vägen. Blygheten är också en nivå av tron.”2

Dock är de sex faktorerna trons pelare och kolonner som religionen står på. Tal om tron på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter, Hans sändebud och den Yttersta dagen har redan angivits.

Det är obligatoriskt att betro allt omnämnt. Den som förnekar någon av trons pelare är inte troende, ty han saknar en av trons pelare.

1Muslim (8).

2al-Bukhârî (9) och Muslim (35).