143. Sandalen och släktingen

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

al-´Uluww lil-´Alî al-Ghaffâr, ss. 161

Förkortning och kommentarer: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

45 – ´Abdullâh bin Abî Dja´far ar-Râzî

193 – Sâlih bin adh-Dhurays berättade:

”´Abdullâh slog sin släkting, som delade Djahms dogm, i huvudet. Jag såg honom slå hans huvud med sin sandal och säga: ”Nej, inte förrän du säger:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

Det vill säga att Han är distanserad från Sin skapelse.”2

120:5

2Författaren nämnde den via Muhammad bin Yahyâ adh-Dhuhlî: Sâlih bin adh-Dhurays underrättade mig… Berättarkedjan är okej. Ibn Abî Hâtim tog med denne Sâlih och sade:

“Muhammad bin Ayyûb återberättade honom.” (al-Djarh wat-Ta´dîl (2/1/406-407))

Han nämnde varken kritik eller beröm i relation till honom. Precis som angivet i denna sägelse, återberättade även adh-Dhuhlî honom.