143. al-´Ayyâshîs sjunde förvrängning av al-A´râf

al-´Ayyâshî sade:

Zâdhân återberättade från Salmân: ”Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga till ´Alî minst tio gånger: ”

´Alî! Du och de utsedda efter dig skall stå mellan paradiset och helvetet. Bara de som känner er och som ni känner skall inträda i paradiset, bara de som inte känner er och som ni inte känner skall inträda i helvetet.”1

Det är lögn. Författaren är Bâtinî och ljuger ofta om Allâh och Hans skrift. Berättarkedjan från honom till Zâdhân består av okända människor. Även om Zâdhân var trovärdig, så var han Shî´î och brukade återberätta hadîther utan följeslagare i berättarkedjan. I det här fallet rapporterar han till och med något som stödjer hans innovation. al-´Ayyâshî sade:

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ

En mur skall skilja de båda [grupperna] åt. Och där finns de som hade både insikt och urskillning och som känner var och en på hans särskilda kännetecken.”2

Sa´d bin Tarîf återberättade från Abû Dja´far som sade om den versen: ”Sa´d! De är Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ätt. Bara de som känner dem och som de känner skall inträda i paradiset, bara de som inte känner dem och som de inte känner skall inträda i helvetet.”3

I berättarkedjan finns Bâtiniyyahs al-´Ayyâshî. Mellan honom och Sa´d bin Tarîf finns ett stort avbräck. Därtill var Sa´d bin Tarîf Shî´î vars rapporteringar förkastades. Ibn Hibbân anklagade honom för påhitt. Abû Dja´far har nämligen ingalunda med denna lögn att göra. Och även om han verkligen hade sagt det, skulle vi inte fått acceptera det utan klart bevis, vilket inte finns här.

1Tafsîr al-´Ayyâshî (2/18).

27:46

3Tafsîr al-´Ayyâshî (2/18).