142. Var stabil!

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

al-´Uluww lil-´Alî al-Ghaffâr, ss. 160-161

Förkortning och kommentarer: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

44 – al-Khuraybî (126-213), en av sägelsernas imamer.

191 – ´Alî bin Abîr-Rabî´ al-Bazzâr sade:

”Jag kom till Bishr bin al-Hârith och sade: ”Abû Nasr! Har du hört något om Qur’ânen?” Han sade: ”Jag frågade ´Abdullâh bin Dâwûd al-Khuraybî, som läste upp slutet av suran ”al-Hashr”:

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

“Han är Allâh; ingen sann gud finns utom Han.”1

Därefter sade han: ”Är detta skapat? Skydd sökes hos Allâh!”2

192 – ´Abdullâh bin Muhammad bin Asmâ’ berättade att al-Khuraybî sade:

”Medan jag gick i Abadan och funderade kring skapandet av Qur’ânen, tog en människa tag i mig bakifrån, skakade om mig och sade: ”Var stadig, Dâwûds son! Allâhs tal är ju oskapat.” Jag vände mig om och såg ingen där.”3

159:23

2Berättarkedjan är svag.

3Ibn Asmâ’ var pålitlig, ädel och en av al-Bukhârîs och Muslims återberättare. Om berättarkedjan till honom är autentisk, är även sägelsen det. Jag kommer dock inte över den för tillfället.