142. Allâh älskar de troende

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 151-152

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

115 – Alla troende är den Nåderikes troende och gudsfruktiga slavar. De bästa inför Allâh är de lydigaste och följsammaste mot Qur’ânen.

FÖRKLARING

Det stämmer. Alla troende är Allâhs troende och gudsfruktiga slavar. Med andra ord älskar Han dem. Allâh älskar de troende, de gudsfruktiga, dem som gör goda handlingar, de ångerfulla och de renande. Dessutom hatar Han de vantrogna och de syndiga. Allâh älskar och hatar utifrån människans handlingar.

Alla troende är alltså Allâhs troende och gudsfruktiga slavar. Denna status varierar dock. Vissa är bättre än andra. Allâh (djalla wa ´alâ) sade:

أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ

Helt visst skall de som är nära Allâh aldrig känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem, de som tror och fruktar.”1

Vissa är Allâhs troende och gudsfruktiga slavar till fullo, andra brister. Somliga är fiender till Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) och avlägsna från Honom. Alla som tror och fruktar Allâh är Hans troende och gudsfruktiga slavar, men dygden varierar som sagt beroende på ens handlingar. Vissa är det som sagt till fullo. Andra brister på grund av sina synder; de är Allâhs troende och gudsfruktiga slavar ur ett perspektiv och Hans fiender sett till sina synder och illgärningar. Andra, det vill säga otrogna och avgudadyrkare, är konkreta fiender till Allâh.

Detta är sanningen. Det finns emellertid de som säger att bara den som har en bebyggd grav eller relik är Allâhs troende och gudsfruktiga slav till skillnad från den som saknar relik. Sådär resonerar gravdyrkare – och deras resonemang är falskt.

110:62-63