142. al-´Ayyâshîs sjätte förvrängning av al-A´râf

al-´Ayyâshî sade kring Allâhs ord:

فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

Och mellan de dem skall en ropare ropa ut Allâhs fördömelse över de orättfärdiga.”

Mas´adah bin Sadaqah rapporterade från Dja´far bin Muhammad, från sin fader, från sin fader, från ´Alî som sade:

Jag är de troendes slända. Jag är den förste av föregångsmännen, Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kalif, jag fördelar folket till paradiset och helvetet och jag är personen på berget mellan paradiset och helvetet.”1

Allâh har rentvått ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) från detta löjliga och dåraktiga påstående. Det bevisar ju att ´Alî är bättre än alla troende inklusive sändebuden. Påståendet fäller också kalifaten som ´Alî frivilligt lovade trohetslöfte till. Han erkände att både Abû Bakr och ´Umar var bättre än han.

Att det är han som delar upp människorna till paradiset respektive helvetet är en ren och skör lögn som innebär att Allâh har en partner i den sakfrågan.

Att det är han som står på berget mellan paradiset och helvetet går emot versen som säger:

وَنَادَى أَصْحَابُ الأَعْرَافِ

Och de som stod mellan paradiset och helvetet…”2

De är alltså flera stycken och inte en individ. Också går den emot den kommande lögnen som tillskrivs Salmân.

1Tafsîr al-´Ayyâshî (2/18).

27:48