142. Aga av faderlöst barn

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

142 – Muslim berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från Shumaysah al-´Atakiyyah som sade:

”Aga av faderlöst barn kom på tal hos ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) varpå hon sade: ”Jag slår det faderlösa barnet för att det skall bli reko.”1

FÖRKLARING

Precis som i det föregående kapitlet klargör även detta fadderskapet och att det är tillåtet att aga det faderlösa barnet för att det skall bli reko. Det bevisas i denna hadîth. Du skall behandla ditt fadderbarn som du behandlar dina egna barn. Du har ju läst hur det faderlösa barnet skall agas liksom det biologiska barnet skall agas för att det skall bli bra. Du skall inte slå barnet utav hämnd eller ilska, utan för att du vill det väl och för att det skall fulländas. Det är allom bekant att barnet inte skadas av lite aga för dess eget bästa. På samma sätt skall du behandla ditt fadderbarn.

1Berättarkedjan är god.