141. Ett stort fel

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 151

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

114 – Deras tro varierar när det kommer till rädsla, gudsfruktan, undvikelse av lustar och fasthållning vid riktighet.

FÖRKLARING

Det räcker inte. Det betyder ju att handlingar inte inkluderas till tron, och att så länge man bekräftar med hjärtat och talar med tungan så är man troende med en fullkomlig tro. Samt att därom finns ingen variation. Det är ett stort fel. Dels är variationen ett faktum sett till det han har nämnt, dels sett till goda handlingar.