141. al-´Ayyâshîs femte förvrängning av al-A´râf

al-´Ayyâshî sade:

Muhammad bin al-Fadhl rapporterade från Abûl-Hasan ar-Ridhâ som sade gällande Hans ord:

فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

Och mellan de dem skall en ropare ropa ut Allâhs fördömelse över de orättfärdiga.”1

Roparen är De troendes ledare.”2

Folket ljuger om Huset. Och om det verkligen stämmer att Abûl-Hasan ar-Ridhâ tolkade denna givmilda vers på det omnämnda sättet, så är det avslaget så länge det inte bevisas i Qur’ânen eller Sunnah att ´Alî har särskilts med denna status till skillnad från profeterna och sändebuden.

17:44

2Tafsîr al-´Ayyâshî (2/17).