140. al-´Ayyâshîs fjärde förvrängning av al-A´râf

al-´Ayyâshî sade:

Mansûr bin Yûnus berättade från en man, från Abû ´Abdillâh som sade om Allâhs ord:

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ

Himlens portar skall förbli stängda för dem som påstår att Våra budskap är lögn och högmodigt vänder sig ifrån dem; det blir inte lättare för dem att komma in i paradiset än för en kamel att tränga igenom ett nålsöga. Så belönar Vi de obotfärdiga syndarna.”1

Den versen uppenbarades gällande Talhah, az-Zubayr och alla som deltog i Kamelkriget.”2

Allâh har rentvått Abû Abdillâh från denna stora lögn.

Talhah och az-Zubayr tillhörde Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) största följeslagare, förnämsta utvandrare och de tio lovade paradiset. az-Zubayr tillhörde Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utvalda skara och var hans kusin. Men de orättfärdiga Bâtiniyyah Râfidhah måste helt enkelt förvränga Qur’ânen, göra Takfîr på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och döma dem till evigt helvete.

Versen uppenbarades under Makkah-perioden. Hur kommer det sig i så fall att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) visste det och ändå lät dem vara i Madînah? Hur kommer det sig att han lät dem vara med honom när de reste, umgås med honom i hemstaden och strida tillsammans med honom? Varför berättade inte Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för samfundet att versen uppenbarades gällande dem? Varför är inget av det omnämnda möjligt för någon annan än Râfidhah Bâtiniyyah, fiender till Allâh, Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), följeslagarna och de resterande troende?

17:40

2Tafsîr al-´Ayyâshî (2/17).