14. Underordnandet till allt som nämns i Qur’ânen och Sunnah

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

Exempel på sådana hadîther är den om den ”trovärdige och betrodde”, hadîther om ödet och alla hadîther om Synen. Det spelar ingen roll om vissa inte klarar av att höra dem eller tar illa upp av att lyssna på dem.”

FÖRKLARING

Hadîthen om den trovärdige och betrodde är Ibn Mas´ûds (radhiya Allâhu ´anh) hadîth:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), den trovärdige och den betrodde, berättade för oss: ”Varenda en av er får sin skapelse samlad i sin moders mage i fyrtio dygn. Därefter blir den till en blodgrodd lika länge. Därefter blir den till en köttklump lika länge. Därefter skickas en ängel till den som beordras att skriva ned fyra saker; dess uppehälle, livslängd, handling och om den skall vara olycklig eller lycklig.”1

Ödet har skrivits ned i den Bevarade tavlan. I den tidigare hadîthen står det:

Det första Allâh skapade var pennan. Han sade till den: ”Skriv.” Då bestämdes allt som skulle ske fram till Domedagen.”

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

Allt har Vi skapat med rätta mått.”2

Allâh skrev ned alltets öden, inklusive oförmågan och skickligheten, i den Bevarade tavlan innan Han skapade himlarna och jorden. Vi måste nämligen tro på det.

Det har rapporterats att ädla änglar är med slavarna och skriver ned allt som härrör från dem. Därefter återvänder de till himlen och tittar i den Bevarade tavlan och ser att allt som de har skrivit ned står nedskrivet i den Bevarade tavlan. Dessa skrifter visas varje måndag och torsdag upp för Allâh3 (´azza wa djall) som stryker allt som varken medför belöning eller straff liksom ”Ta ned sadeln, ge mig kärlet och ge mig vatten”. Allâh (ta´âlâ) sade:

يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

Allâh stryker eller bekräftar vad Han vill; hos Honom är all uppenbarelses källa.”4

Detta är det eviga ödet. Det finns även ett livsöde och det är det som nämns i Ibn Mas´ûds (radhiya Allâhu ´anh) hadîth. Efter det kommer det årliga ödet som skrivs ned under Ödets natt. Då skriver änglarna ned allt som händer slavarna under respektive år. Det ödet anses vara ett verkställande av det eviga ödet. Efter det kommer det dagliga ödet och handlar om vad som härrör från slavarna under respektive dag. Det skriver änglarna också ned. Även det ödet anses vara ett verkställande av det eviga ödet.

1al-Bukhârî (6549) och Muslim (2643).

254:49

3at-Tirmidhî (747). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (1041).

413:39