14. Ta det okända till de lärda

Imâm Ahmad (rahimahullâh) sade:

Han måste tro på den och underkasta sig den. Exempel på sådana hadîther är hadîthen om den ”trovärdige och betrodde”, hadîtherna om ödet och alla hadîther om Beskådningen. Det spelar ingen roll om vissa inte klarar av att höra dem eller tar illa upp av att lyssna på dem. Han skall bara tro på dem och inte förkasta en enda bokstav från dem eller från några andra hadîther som är rapporterade av pålitliga återberättare.”

Detta är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm oavsett ämne. Antingen vet studenten vad texten betyder och talar utmed sin kunskap och förklarar den för människorna, eller så vet han inte. I så fall får han inte döma texterna och deras betydelser med hjälp av sin hjärna och åsikt. Inte heller får han avfärda dem. Så länge det är autentiskt rapporterat från Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) så är det obligatoriskt att tro på det ehuru han inte vet vad det betyder. Därmed får han fråga. Han skall dock endast fråga de lärda som har Salafs dogm och metodik, i synnerhet beträffande dogmatiska frågor. Detsamma skall han göra varje gång han finner något oklart. Det kan handla om ödet eller Allâhs namn och egenskaper; han skall fråga de lärda så att han inser sanningen. Det finns nämligen texter som är oklara för ignoranter. En av dem är den som återberättas av ´Abdullâh bin Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), den trovärdige och den betrodde, berättade för oss: ”Varenda en av er får sin skapelse samlad i sin moders mage i fyrtio dygn. Därefter blir den till en blodgrodd lika länge. Därefter blir den till en köttklump lika länge. Därefter skickas en ängel till den som beordras att skriva ned fyra saker; dess uppehälle, livslängd, handling och om den skall vara olycklig eller lycklig.”1

Många kan tycka att den är oklar, men de lärda känner den. De vet att den aktuella nedskrivningen stämmer överens med Den bevarade tavlan som skrevs ned av pennan 50.000 år innan himlarna, jorden och allting annat skapades. Det är obligatoriskt att veta att det som skrivs ned när fostret är i moderns mage stämmer överens med innehållet i Den bevarade tavlan.

1al-Bukhârî (6549) och Muslim (2643).