14 – Synder får Allâh att se ned på tjänaren

Synden får Allâh att ta lätt och se ned på Sin tjänare. al-Hasan al-Basrî sade:

”Han såg ned på dem så att de syndade. Om Han hade sett upp till dem skulle Han ha skyddat dem.”

Om Allâh ser ned på någon kommer ingen att hedra honom. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِم

”Och den som Allâh har förnedrat skall ingen hedra.”1

Skulle människorna till synes se upp till dem utav ett behov av dem eller frukta dem utav deras ondska, så är de trots det de mest förnedrade i deras hjärtan.

1 22:18