14. Organiserat tiggeri

60 – Om tiggaren är ärlig och behövande för att likvidera sin nöd och fattigdom, så får han tigga. I så fall är människorna skyldiga att ge honom, vilket kapitlets hadîth bevisar1.

61 – Men om tiggaren är tjatig och ute efter att utvidga sitt kapital och är en av dem som har tiggeriet som vana och yrke, så skall han bekämpas och köras iväg.

62 – Det är utmed det sistnämnda tiggeriet som Mâlik visade sitt förakt mot. Detsamma gäller det som rapporteras från Mu´âdh bin Djabal (radhiya Allâhu ´anh) och Allâh vet bättre.

63 – Mu´âdh bin Djabal sade:

”På Domedagen kommer en ropare att ropa: ”Var är Allâhs hatade människor på jorden?” I det skedet reser sig tiggarna från moskéerna upp.”

64 – Abû Nadhrah al-´Abdî sade:

”Jag upplevde en tid då det inte fanns en tiggare på jorden frånsett slaven som vill köpa sin frihet och den skuldsatte.”