14. Olyckor är Allâhs gåvor

De olycksdrabbade skall veta att om det inte hade funnits prövningar och olyckor i det här livet skulle tjänaren insjuknat i arrogans, egenkärlek, tyranni och ett hårt hjärta som hade orsakat hans undergång i de båda liven. Det hör till den Barmhärtiges barmhärtighet att Han bestämmer olyckor som skyddar tjänaren från dessa sjukdomar och bevakar hans korrekta dyrkan och renar honom på dåliga och dödliga element. Fjärran från brister är Han som förbarmar Sig med Sina prövningar och prövar med Sina gåvor!

Om inte Allâh hade behandlat Sina tjänare med prövningar och svårigheter skulle de blivit tyranniska och grymma på jordens yta och spridit fördärv på den. Människan är skapad på så sätt att den blir upprorisk om hon ostört kan befalla och förbjuda, är frisk och har fritid, trots att hon vet hur det gick för de tidigare generationerna. Vad skall man då säga om hon försummar det?

Om Allâh vill Sin tjänare väl prövar Han honom utmed tjänarens tillstånd för att ta ut de dödliga sjukdomarna ur honom. När Han har renat och filtrerat honom, låter Han honom vara berättigad till den ädlaste nivån i det här livet, som är att dyrka Allâh, och ger honom de finaste kläderna i livet efter detta, som är att få se Allâh.