14. Olyckor är Allâhs gåvor

De olycksdrabbade ska veta att om det inte hade funnits prövningar och olyckor i jordelivet, skulle slaven insjuknat i arrogans, egenkärlek, tyranni och ett hårt hjärta som hade orsakat hans undergång i de båda liven. Det hör till den Barmhärtiges barmhärtighet att Han bestämmer olyckor som skyddar slaven mot dessa sjukdomar och bevakar hans korrekta dyrkan och renar honom på dåliga och dödliga element. Fjärran från brister är Han som benådar med Sina prövningar och prövar med Sina gåvor!

Om inte Allâh hade behandlat Sina slavar med prövningar och svårigheter, skulle de blivit tyranniska och grymma på jordens yta och spridit fördärv på den. Människan är skapad på så sätt att hon blir upprorisk om hon ostört kan befalla och förbjuda, är frisk och har fritid, trots att hon vet hur det gick för de tidigare generationerna. Vad ska man då säga om hon försummar det?

Om Allâh vill Sin slav väl prövar Han honom utmed slavens tillstånd för att ta ut de dödliga sjukdomarna ur honom. När Han har renat och filtrerat honom, låter Han honom vara berättigad till den ädlaste nivån i jordelivet, som är dyrkan av Allâh, och ger honom de finaste kläderna i efterlivet, som är beskådning av Allâh.