14. Ödets natt

Ödets natt är den bästa natten. Under den uppenbarade Allâh Qur’ânen. Han (subhânah) underrättade att den är bättre än tusen månader och välsignad då varje fråga formulerades med fasthet och precision. Allâh (subhânah) sade i början av kapitlet ”ad-Dukhân”:

حم وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

”Hâ mîm. Vid skriften, som är klar i sig själv och som klart framställer sanningen! Dess uppenbarelse [inleddes] under en välsignad natt – Vi har aldrig upphört att varna [människorna] – [en natt] då varje fråga formulerades med fasthet och precision enligt Vår befallning – Vi har aldrig upphört att sända Våra budbärare [med undervisning och vägledning]. – Detta är en nåd från din Herre, Han som hör allt, vet allt.”1

Allâh (subhânah) sade:

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِوَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِلَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍتَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍسَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

”Vi har uppenbarat den under Ödets natt. Och vad kan låta dig förstå vad Ödets natt betyder? Ödets natt är mera värd än tusen månader; då stiger änglarnas härskaror och Anden ned med sin Herres tillstånd för [att utföra] alla [Hans] uppdrag. Den [Natten andas] fred till dess dagen gryr!”2

Det har rapporterats autentiskt att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som ber under Ödets natt med tro och hopp kommer att få sina tidigare synder förlåtna.”3

Att vara uppe och be denna natt omfattar bön, böner, åkallan, Qur’ân-läsning och andra goda handlingar. Detta väldiga kapitel bevisar att handlingen under den natten är bättre än tusen månaders handlingar. Det är en väldig dygd och en nåd från Allâh till Hans tjänare.

Det tillkommer muslimerna att högakta den och tillbringa den med dyrkan. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att den tar plats under de tio sista nätterna i Ramadhân och att sannolikheten är större att den inträffar under de udda nätterna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Sträva efter den under de tio sista nätterna i Ramadhân och sträva efter den varje udda natt.”4

Dessa autentiska hadîther från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bevisar att denna natt skiftar från natt till natt under de tio sista nätterna. Ödets natt tar alltså inte plats samma natt varje år. Den kan vara natten till den 21, 23, 25, 27 eller 29. Den kan också vara en jämn natt.

Den som är uppe alla tio nätter med tro och hopp om belöning har upplevt natten i alla högsta grad och vunnit Allâhs löfte. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var extra aktiv under dessa tio nätter. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var aktivare under de tio sista nätterna än vad han var annars.”5

Hon sade också:

”När de sista nätterna hade gått in var han vaken om nätterna. Han väckte sin familj, var seriös och spände sitt höftskynke.”6

Oftast tillbringade han de tio sista nätterna i I´tikâf. Allâh (´azza wa djall) sade:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

”I Allâhs sändebud har ni ett gott föredöme.”7

´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vad hon skulle säga om hon lyckades vara uppe under Ödets natt. Han sade:

”Säg: ”Allâh! Du är förlåtande och tycker om förlåtelse. Förlåt därför mig.””8

Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och de efterkommande Salaf högaktade dessa tio nätter och utföra aktivt goda handlingar under dem.

Det är föreskrivet för alla muslimer att rätta sig efter sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hans ädla följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum) och detta samfunds företrädare. Således skall de vara uppe under dessa nätter för att förrätta bönen, läsa Qur’ânen och böner och göra andra typer av dyrkan med tro och hopp om belöning så att deras synder förlåts och att de räddas från Elden. Det är en gåva, givmildhet och generositet från Honom (subhânah). Qur’ânen och Sunnah bevisar att detta löfte är ett faktum om stora synder undviks. Allâh (subhânah) sade:

إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا

”Om ni, som ni befallts, undviker de svåraste synderna skall Vi utplåna era dåliga handlingar och föra er in [i evigheten] genom en äreport.”9

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”De fem bönerna, två fredagsböner emellan och två Ramadhân emellan stryker bort det som är däremellan så länge de stora synderna undviks.”10

Muslimer! Fastan är en väldigt rättfärdig handling. Dess belöning är överflödig och framför allt fastan i Ramadhân. Högakta den, må Allâh benåda er, med rättfärdiga avsikter och nedlagd vikt vid dess fasta, nattbön, tävling om goda handlingar och snabba initiativ till ärlig ånger för samtliga synder och illgärningar. Håll er borta från det som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förbjudit er. Håll er borta från allt som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förbjudit er. Lyd Honom hela tiden i Ramadhân och annars. Råd varandra att befalla det goda och förbjuda det onda och kalla till allt gott så att ni vinner paradiset, lyckan, äran och räddningen i de båda liven.

Vi ber Allâh att Han skyddar oss och er från det som orsakar Hans vrede, accepterar vår fasta och nattbön, korrigerar de muslimska makthavarna och stödjer Sin religion via dem och försakar Sina fiender via dem och får alla att förstå religionen och hålla fast vid den stabilt och döma och dömas utmed den inom samtliga frågor. Han är sannerligen kapabel till allt.

Må Allâh hylla, sända frid till och välsigna Sin tjänare och Sitt sändebud och vår profet Muhammad, hans familj, följeslagare och dem som följer hans väg fram till Domedagen.

144:1-6

297:1-5

3al-Bukhârî (1901) och Muslim (760).

4al-Bukhârî (2021) och Muslim (1165).

5Muslim (1175).

6al-Bukhârî (2024) och Muslim (1174).

733:21

8at-Tirmidhî (3513), Ibn Mâdjah (3850) och Ahmad (25423). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (4423).

94:31

10Muslim (2339.