14. Ödets fjärde nivå: Skapandet

Den fjärde nivån: Skapandet. Vi tror på att Allâh (ta´âlâ) skapar allt. Det finns inget i himlarna eller på jorden utan att Allâh har skapat det. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) har till och med skapat döden ehuru döden är avsaknaden av ett liv. Allâh (ta´âlâ) sade:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

”Han som har skapat döden och livet för att sätta er på prov [och låta er visa] vem av er som i sitt handlande är den bäste.” 1

Allt som finns i himlarna och på jorden är skapat av Allâh (ta´âlâ). Det finns ingen skapare utom Allâh (tabârak wa ta´âlâ). Vi vet att allt som Han (subhânah) gör är Hans skapelse. Himlarna, jorden, bergen, floderna, solen, månen, stjärnorna, vindarna, människan och djuren är alla skapade av Allâh. Dessa skapelsers egenskaper, variationer och tillstånd är också skapade av Allâh (´azza wa djall).

167:2