14. Månadscykelns relation till graviditetens befintlighet

9 – Månadscykeln bevisar att kvinnan inte är havande. Det är något som det finns behov av varje gång man måste veta om kvinnan är havande eller inte.

Exempel på det är att en man dör och lämnar efter sig en kvinna som eventuellt bär på mannens arvinge. Kvinnan är gift. Maken får inte ha samlag med henne förrän hon har haft sin månadscykel eller om det klargörs att hon är havande. Om hennes graviditet klargörs, så får barnet ärva honom eftersom det existerade när hans arvlåtare dog. Och om hon får sin månadscykel, så får barnet inte ärva honom eftersom hon inte var havande när hon fick sin månadscykel.