14. Kvinnan får visa sitt ansikte för sin slav

5 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om någon av er [kvinnor] har en slav som betalar för sin frihet, så skall hon täcka sig för honom.”1

Rapporterad av de fem frånsett an-Nasâ’î och den är autentisk enligt at-Tirmidhî.

Poängen i hadîthen ligger i att ägarinnan får visa sitt ansikte för sin slav så länge hon äger honom. Så fort han blir fri måste hon täcka sig för honom eftersom han då har blivit främmande för henne. Det bevisar att kvinnan måste täcka sig för den främmande mannen.

1Ahmad (27006), Abû Dâwûd (3928), at-Tirmidhî (1261) och Ibn Mâdjah (2520).