14. Hyllning till al-Albânî är ingen nedvärdering av andra

Att chefredaktören för tidskriften ”as-Salafiyyah” hyllade al-Albânî är ingen nedvärdering av andra. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hyllade flera av sina följeslagare utan att det ansågs vara nedvärderande av dem som inte hyllades. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om Abû Bakr (radhiya Allâhu ´anh):

”Om jag hade valt en förtrogen frånsett min Herre skulle jag valt Abû Bakr, men den islamiska kärleken är bättre. Stäng igen allas luckor i den här moskén frånsett Abû Bakrs lucka.”1

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till ´Umar (radhiya Allâhu ´anh):

”´Umar! Jag svär vid Honom i Vars hand min själ ligger att du inte tar en väg utan att Satan tar en annan väg än vägen som du tar.”2

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh):

”Skall jag inte skämmas för en man som änglarna skäms för?”3

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till ´Alî (radhiya Allâhu ´anh):

”Behagas du inte av att ha en likadan position till mig som Hârûn hade till Mûsâ, bortsett från att det inte finns någon profet efter mig?”4

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om az-Zubayr (radhiya Allâhu ´anh):

Varje profet har en speciell följeslagare och hjälpare. Min specielle följeslagare och hjälpare är az-Zubayr.”5

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om Sa´d bin Abî Waqqâs (radhiya Allâhu ´anh):

Detta är min morbror. Låt någon annan visa mig sin morbror.”6

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om Abû ´Ubaydah bin al-Djarrâh (radhiya Allâhu ´anh):

Varje samfund har en trovärdig person och detta samfunds trovärdige person är Abû ´Ubaydah bin al-Djarrâh.”7

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

Den kunnigaste av dem inom plikterna är Zayd bin Thâbit. Den kunnigaste av den inom det lovliga och olovliga är Mu´âdh bin Djabal.”8

Hans hyllning till dessa individer var ingen nedvärdering av andra. Faktum är att han uttalade sig allmänt om dem och sade:

Förtala inte mina följeslagare. Jag svär vid Honom i Vars hand Muhammads själ ligger att om någon av er hade skänkt guld motsvarande Uhud skulle det inte ha uppfyllt två sammansatta händer av det eller ens hälften av det.”9

Därtill var al-Albânî (rahimahullâh) den ende lärde i Syrien. Han kämpade där. Att han hyllas för sin kamp mot Takfîriyyûn och andra innovatörer i hans land är ingen nedvärdering av Saudiarabiens lärda. De kämpar ju i sitt land och förtjänar eloge och hyllning för vad de gör. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Var och en skall få sin nivå som motsvarar hans handlingar. Vad de gör går inte din Herre förbi.”10

1al-Bukhârî (467) och Muslim (532).

2al-Bukhârî (3294) och Muslim (2396).

3Muslim (2401).

4al-Bukhârî (4416) och Muslim (2404).

5al-Bukhârî (4113) och Muslim (2415).

6at-Tirmidhî (3752). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh at-Tirmidhî” (2951).

7al-Bukhârî (4382).

8at-Tirmidhî (3791). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh at-Tirmidhî” (2981).

9al-Bukhârî (3673) och Muslim (2541).

106:132