14. Hur många nivåer har ödet och bestämmelsen och vilka är de?

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (rahimahullâh) sade:

Fråga 14: Hur många nivåer har ödet och bestämmelsen och vilka är de?

Svar: Nivåerna är fyra. Ens tro på ödet fullbordas inte förrän man tror på dem alla:

1 – Tron på att Allâh vet allting och att Hans kunskap omfattar allting.

2 – Tron på att Han har skrivit ned allt i den Bevarade tavlan.

3 – Tron på att allt som händer, händer med Hans vilja och förmåga. Det Han vill, sker, och det Han inte vill, sker inte.

4 – Tron på att Allâh har låtit slavarna kunna handla på egen hand. De handlar efter sina egna val, viljor och styrkor. Allâh (ta´âlâ) sade:

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ

”Visste du inte att Allâh har kännedom om allt i himlen och på jorden? Allt detta är upptecknat och bevarat i en bok.”1

لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

”Till dem av er som vill följa en rak väg. Men ni kan bara vilja i den mån Allâh, skapelsernas Herre, vill.”2

FÖRKLARING

Tron på ödet och bestämmelsen består av fyra nivåer:

1 – Tron på att Allâh vet allting och att Hans kunskap omfattar allting. Allâh (´azza wa djall) vet alltså allting och Han vet det i detalj. Han vet när och saker sker. Allâh har vetskap om varenda en av oss och alla andra skapelser fram till Domedagen; födelsedatumen och födelseplatserna.

Han vet vad de skall göra, när de skall göra och var de skall göra. Han vet var, när och hur vi skall dö och i fall vi vår dödsorsak är strid, sjukdom, naturlig, brandolycka, drunkning, husras och så vidare. Allâh vet allt det. Allâh vet allt som skall ske i skapelsen. Han kände det innan det skedde, Han bestämde det och Han skrev ned det. Det finns otaliga bevis för det. Allâh (´azza wa djall) sade:

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

”Ingen olycka drabbar jorden och inte heller er själva utan att den förts in i en bok, innan Vi sätter den i verket. Detta kostar inte Allâh någon möda.”3

2 – Han har skrivit ned den kunskapen och de öden i Den bevarade tavlan. Han (´azza wa djall) sade:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

”Allt har Vi skapat med rätta mått.”4

Hadîthen säger:

Det första Allâh skapade var pennan. Han sade till den: ”Skriv.” Den sade: ”Herre! Vad skall jag skriva?” Han sade: ”Skriv alltets öden fram till Domedagen.”5

Pennan skrev alltså ned ödena på Allâhs (´azza wa djall) order.

3 – Allt händer utmed Hans vilja och förmåga. Det Han vill, sker, och det Han inte vill, sker inte. Inget i universum tar plats utan Allâhs vilja. Annars hade det betytt att Hans order överväldigas. Det är ju Allâh som överväldigar och ingen överväldigar Honom. Han är den Allsmäktige och ingen har makt över Honom. Det är Han som skapade slavarna och slavarnas handlingar. Han (ta´âlâ) berättade att Ibrâhîm (´alayhis-salâm) sade till sitt folk:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

Allâh har skapat både er och era handlingar?”6

وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

”Men ni kan bara vilja om Allâh, skapelsernas Herre, vill.”7

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

Vid människans väsen och Den som har format henne, och nedlagt i henne både syndfullhet och gudsfruktan.”8

4 – Han har verkställt ödena genom att låta slavarna förmå utföra dem. Han har velat att de gör det Han har bestämt för dem. Det är det som är det dagliga ödet. Ödena är nämligen följande:

1 – Det generella ödet som står nedskrivet i Den bevarade tavlan. Däri har Allâh skrivit ned alltets öde.

2 – Livsödet som skrivs ned i samband med fostrets bildning. Det ödet är taget från det generella ödet.

3 – Årsödet som årligen skrivs ned under Ödets natt.

4 – Dagsödet som är ett verkställande av ödena. Idag har Allâh bestämt att du exempelvis skall äta en viss maträtt, gå till en viss plats och så vidare tills du dör, oavsett tillvägagångssätt. Hadîthen säger som sagt:

Det första Allâh skapade var pennan. Han sade till den: ”Skriv.” Då bestämdes allt som skulle ske fram till Domedagen.”

Det har rapporterats att Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

Det första Allâh skapade var pennan. Han skapade den av alfabetet, innan Alif och Lâm. Föreställ dig en penna av ljus och lika lång som avståndet mellan himlen och jorden. Han sade till den: ”Skriv i Den bevarade tavlan.” Den sade: ”Vad, Herre?” Han sade: ”Det som skall ske fram till Domedagen.” Efter att Allâh skapat skapelserna anförtrodde Han änglar att bevara dem och deras handlingar. På Domedagen visas deras handlingar upp för dem och det skall sägas:

هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Detta är Vår bok som säger sanningen om er; allt vad ni gjorde har Vi låtit nedteckna.”9

Han visade de båda böckerna som var likadana. Är ni inte araber? Vad nedtecknas om inte en bok?”10

Hadîthens berättarkedja är autentisk och rapporteras inte av al-Bukhârî eller Muslim.

122:70

281:28-29

357:22

454:49

5Abû Dâwûd (4700) och at-Tirmidhî (2155). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (2017).

637:96

781:29

891:7-8

945:29

10al-Hâkim (3693) och al-Bayhaqî i ”al-Qadhâ’ wal-Qadar” (277).