14. Hur började uppenbarelsen?

Fråga 14: Hur började uppenbarelsen?

Svar: Den började som en sann dröm. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade inte en dröm utan att den besannades lika klart som gryningsljuset.