14. Högerhanden skall läggas på vänsterhanden i bönen

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lade sin högra hand på sin vänstra hand1.

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Vi profeter har blivit befallda att snabbt bryta fastan, skjuta upp på måltiden innan fastan och lägga våra högra händer på våra vänstra händer i bönen.”2

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick förbi en man som hade lagt sin vänstra hand på sin högra hand, så han tog loss dem och lade den högra på den vänstra3.

1Muslim och Abû Dâwûd. Den nämns i ”al-Irwâ’” (352).

2Ibn Hibbân och adh-Dhiyâ’ med en autentisk berättarkedja.

3Ahmad och Abû Dâwûd med en autentisk berättarkedja.