14. Hadîth ”Rening utgör halva tron…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (189)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/194)

189 – Abû Mâlik al-Ash´arî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Rening utgör halva tron. Frasen ”Lov ske Allâh” (الحمد لله) fyller vågen, och frasen ”Fri är Allâh från brister, och lov ske Allâh” (سبحان الله والحمد لله) fyller allt mellan himmel och jord. Bön är ljus, välgörenhet är bevis, tålamod är sken och Qur’ânen är antingen till din fördel eller också till din nackdel. Alla människor strävar och säljer sig själva; antingen frigör de sig eller också förgör de sig.”1

Rapporterad av Muslim, at-Tirmidhî och Ibn Mâdjah som återberättade istället:

Korrekt tvagning utgör halva tron.”

Rapporterad av an-Nasâ’î utan ”Alla människor strävar…”

Jag har skrivit en hel bok om denna hadîths berättarkedjor, visdomar och kuriosum.

1Autentisk.