14. Hadîth ”När någon av er tvår sig i sitt hem…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (293)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/237)

293 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När någon av er tvår sig i sitt hem och sedan kommer till moskén, befinner han sig i bönen till dess att han återvänder. Gör inte såhär då.” Han sammanflätade sina fingrar.1

Rapporterad av Ibn Khuzaymah i ”as-Sahîh” och al-Hâkim som sade:

Autentisk enligt al-Bukhârîs och Muslims villkor.”

1Autentisk.