14. Hadîth ”Er bästa dag är fredagen…”

696 – Aws bin Aws ath-Thaqafî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Er bästa dag är fredagen. Då skapades Âdam, då dog han, då kommer stöten och då kommer döden. Se därför till att hylla mig mycket då, ty era hyllningar presenteras för mig.” De sade: ”Hur presenteras våra hyllningar till dig om du har förtvinat?” Han sade: ”Allâh (djalla wa ´alâ) har förbjudit jorden att äta våra kroppar.”1

Rapporterad av Abû Dâwûd, an-Nasâ’î, Ibn Mâdjah och Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” och formuleringen är hans och den är fullkomligast.

1Autentisk.