14. Hadîth ”Den som lär ut en kunskap…”

80 – Sahl bin Mu´âdh bin Anas berättade från hans fader som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som lär ut en kunskap belönas som den som efterlever den utan att handlarens belöning reduceras.”1

Rapporterad av Ibn Mâdjah.

1God via andra.