14 frågor till Imâm Ahmad om böneutropet

Publicerad: 2010-02-17
Författare: Abûl-Fadhl Sâlih bin Imâm Ahmad bin Hanbal (d. 266)
Källa: Masâ’il-ul-Imâm Ahmad bin Hanbal

 

865 – Min fader berättade för mig: Abû Hafs al-Mu´aytî berättade för oss, från Ibn Hafs som sade: “Abû Hayyân at-Tamîmî berättade för oss: Min fader berättade för oss: ´Alî sade:

“Det finns inget som jag ångrar mig för som jag ångrar mig för att inte ha bett profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) låta al-Hasan eller al-Husayn ropa till bön.”

1 (42) – Jag frågade honom om att tala under böneutropet. Han svarade:

“Det är tillåtet. Det är emellertid allvarligare med tal under Iqâmah.”

Han sade också:

“Jag tycker inte om att man talar under Iqâmah.”

2 (43) – Jag frågade honom om att böneutroparen vänder på sig under böneutropet. Han sade:

“Han vänder sig till höger och vänster utan att röra på fötterna.”

3 (44) – Jag frågade min fader om att ta betalt för att ropa till bön. Han hatade det.

4 (45) – Jag frågade min fader om den blindes böneutrop. Han svarade:

“Han får kalla till bön om han känner till tiden eller att han kallar till bön utmed någon annans böneutrop. Om han däremot befinner sig i en by utan att känna till tiden, får han inte kalla till bön.”

5 (46) – Jag frågade min fader om mannen som hör böneutropet och passerar det. Han svarade:

“Ja, det får han göra. Men om han hör det inne i moskén, skall han inte gå ut.”

6 (47) – Jag frågade honom om en man som kallar till bön inne i sitt eget hem. Han svarade:

“Ja, det är tillåtet. Och om han inte gör det, räcker det med kvarterets böneutrop.”

7 (48) – Jag frågade min fader om kvinnans böneutrop. Han svarade:

“Det är giltigt även om hon inte skulle kalla till bön.”

8 (81) – Jag frågade honom om att ropa till bönen utan tvagning. Han sade:

“Det är giltigt. Jag tycker dock bättre om att han är i ett rent tillstånd. Däremot skall han vara ren när han läser Iqâmah.”

9 (82) – Jag frågade om att gå under Iqâmah. Han svarade:

“Jag tycker bättre om att han förblir på sin plats. Den enda hadîthen som jag känner till i frågan är att Bilâl sade till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): “Säg inte “Âmîn” före mig.”

10 (83) – Jag frågade om en person som är sexuellt oren skall kalla till bön. Han svarade:

“Nej.”

11 (171) – Jag frågade honom om en man som kallar till bön innan Dhuhr har gått in och läser Iqâmah efter att Dhuhr har gått in, och han kallar till bön innan Fadjr har gått in och läser Iqâmah efter att Fadjr har gått in. Han svarade:

“Det är tillåtet att kalla till bön innan Fadjr har gått in om Iqâmah läses efter att Fadjr har gått in. Detta gäller däremot inte Dhuhr.”

12 (284) – Jag frågade om det är tillåtet för en svag man vars röst hörs dåligt kalla till bön om han inte går ut ur moskén? Han svarade:

“Det är tillåtet om folket i moskén och de som är omkring den hör.”

13 (436) – Jag frågade min fader om mannen som kallar till bön från riddjuret. Han svarade:

“Jag hoppas att det är tillåtet. Ibn ´Umar brukade kalla till bön från sitt riddjur.”

14 (1394) – Min fader sade att fraserna i böneutropet skall upprepas. Det innebär att man säger följande:

الله أَكْبَرُ اللهُ أَكْبرُ

”Allâh är större, Allâh är större.”

الله أَكْبَرُ اللهُ أَكْبرُ

”Allâh är större, Allâh är större.”

أَشْهَدُ أَنْ لا إِله إِلا الله

”Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh.”

أَشْهَدُ أَنْ لا إِله إِلا الله

”Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh.”

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ

”Jag vittnar att Muhammad är Allâhs sändebud.”

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ

”Jag vittnar att Muhammad är Allâhs sändebud.”

حَيَّ عَلى الصلاةِ

”Kom till bönen.”

حَيَّ عَلى الصلاةِ

”Kom till bönen.”

حَيَّ عَلى الْفَلاَحِ

”Kom till framgången.”

حَيَّ عَلى الْفَلاَحِ

”Kom till framgången.”

الله أَكْبَرُ اللهُ أَكْبرُ

”Allâh är större, Allâh är större.”

لا إِله إِلا الله

”Det finns ingen sann gud utom Allâh.”

Så nämns det i ´Abdullâh bin Zayds hadîth.