14. Följeslagarinnornas ansikten syntes inte pga. mörker

4 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”När Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad Fadjr bad även de troende kvinnorna med honom, invirade i sina klädesplagg. När de gick hemåt kunde ingen känna igen dem på grund av mörkret.”1

Bevisningen ligger i att ingen kunde känna igen dem på grund av mörkret. Det betyder att de hade känts igen om det hade varit ljust. Ansikten känns vanligtvis igen eftersom de är avtäckta. Det bekräftar vad jag vill ha sagt. Denna slutsats citerade även ash-Shawkânî (2/15) från al-Bâdjî. Sedermera hittade jag en konkret formulering som säger:

”Deras ansikten kunde inte kännas vid.”

1al-Bukhârî (372), Muslim (645) och andra. Jag har nämnt den i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (449).