14. Fadern namnger barnet

Det råder ingen delade åsikter om att det är faderns rätt att namnge barnet. Modern har ingen rätt att tvista om frågan. Om de börjar tvista är det faderns val som gäller. Utmed det skall modern inte bråka eller tvista. Ett samråd mellan föräldrarna är dock bra för tillfredsställelse, kärlek och stärkta band.

Det har bekräftats hur flera följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum) brukade ta sina nyfödda barn till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att han skulle namnge dem. Det bevisar att det är fäderna som har rätt att rådfråga den lärde inom Sunnah, eller en pålitlig person från Ahl-us-Sunnah, om ett fint namn till det nyfödda barnet.