14. Erinran i Rukû´, efter Rukû´, i Sudjûd och mellan två Sudjûd

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Sahîh-ul-Kalim at-Tayyib, sid. 55-60

Verifiering och korrigering: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

68 – Hudhayfah (radhiya Allâhu ´anh) sade att han hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga i Rukû´:

سبحان ربي العظيم

”Fri är min Herre, den Väldige, från brister.”

Han sade så tre gånger.

När han gick ned i Sudjûd sade han:

سبحان ربي الأعلى

”Fri är min Herre, den Höge, från brister.”

Han sade så tre gånger.

Rapporterad av De fyra1.

69 – ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) berättade om Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bön och sade:

”När han gick ned i Rukû´ sade han:

اللَّهُمَّ لكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لكَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَمُخِّي، وَعَظْمِي، وَعَصَبِي

”Allâh! Jag går ned i Rukû´ för Dig. Jag tror på Dig. Jag underkastar mig Dig. Min hörsel, min syn, min hjärna, mitt skelett och mina nerver ödmjukar sig inför Dig.”

När han lyfte på huvudet från Rukû´ sade han:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه رَبّنا و لَكَ الحَمْدُ مِلْءَ السماواتِ و مِلْءَ الأرضِ و مِلْءِ ما بينهما و مِلْءِ ما شِئتَ مِن شيءٍ بَعدُ

”Allâh bönhör den som lovprisar Honom. Vår Herre! Dig tillkommer lov och pris som fyller himlarna, jorden, allt däremellan och allting annat som Du vill.”

När han gick ned i Sudjûd sade han:

اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آَمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

”Allâh! Jag går ned i Sudjûd för Dig. Jag tror på Dig. Jag underkastar mig Dig. Mitt ansikte går ned i Sudjûd för Honom som har skapat det och format det och öppnat dess hörsel och syn. Väldig är Allâh, den bäste Skaparen.”

Rapporterad av Muslim.

70 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade ofta i sin Rukû´ och Sudjûd:

سبحانَكَ اللَّهمَّ رَبَّنا وبحمدِكَ اللَّهمَّ اغفر لي

”Fri från brister är Du Allâh, vår Herre, och Du är lovprisad. Allâh! Förlåt mig!”

Han handlade utmed Qur’ânen.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

Hon åsyftade Allâhs (ta´âlâ) ord:

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

”Lova och prisa då din Herres namn och sök Hans förlåtelse! Han är alltid beredd att ta emot den ångerfulles ånger.”2

71 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

“Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade säga i sin Rukû´ och Sudjûd:

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلائِكَةِ والرُّوح

”Fri från brister och ren; änglarnas och andens Herre!”

Rapporterad av Muslim.

72 – Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag har blivit förbjuden att läsa Qur’ânen i Rukû´ och Sudjûd. När det kommer till Rukû´, skall ni högakta Herren däri. När det kommer till Sudjûd, skall ni åkalla mycket. Det är sannolikt att ni bönhörs.”

Rapporterad av Muslim.

73 – ´Awf bin Mâlik sade:

”En natt stod jag och bad med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han stod upp och läste al-Baqarah. Han kom inte till en vers som handlar om nåd utan att han stannade upp och bad om den, och han kom inte till en vers som handlar om straff utan att han stannade upp och bad om skydd mot det. Därefter var han nere i Rukû´ lika länge som han stod upp. Han sade i sin Rukû´:

سُبْحَانَ ذِي الجبروتِ وَالملكوتِ والْكِبْرِياءِ والْعَظَمة

”Fri från brister är Han som äger makten och herraväldet, storheten och väldigheten.”

Därefter sade han samma sak i sin Sudjûd.

Rapporterad av Abû Dâwûd och an-Nasâ’î.

74 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade när han gick uppför Rukû´:

سَمعَ الله لِمنْ حَمِدَه

”Allâh bönhör den som lovprisar Honom.”

Väl upprätt sade han:

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

”Vår Herre! Och Dig tillkommer lov och pris!”

I en annan autentisk formulering står det:

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

”Vår Herre! Dig tillkommer lov och pris!”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

75 – Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade när han lyfte på huvudet från Rukû´:

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلءَ السَّمَواتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْد. أَهْلَ الثَّنَاءِ والْمَجْدِ أَحَقُّ ما قَالَ الْعَبْدُ وَكلُّنا لَكَ عَبْدٌ اللهمَّ لا مانعَ لما أَعْطَيْتَ وَلا مُعْطِي لما مَنَعْتَ ولا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الْجَد

”Vår Herre! Dig tillkommer lov och pris som fyller himlarna, jorden, allt däremellan och allting annat som Du vill. Du förtjänar att hyllas och glorifieras. Det är det mest sanna som slaven har sagt. Vi är alla Dina slavar. Allâh! Ingen kan förhindra det Du har gett och ingen kan ge det Du har förhindrat. Den rike gagnas inte av sin rikedom hos Dig.”

Rapporterad av Muslim.

76 – Rifâ´ah bin Râfi´ sade:

”Vi bad en dag tillsammans med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Efter att han hade lyft på huvudet från Rukû´ sade han:

سَمعَ الله لِمنْ حَمِدَه

”Allâh bönhör den som lovprisar Honom.”

En man som stod bakom honom sade:

رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ حمداً كَثِيراً طَيِّبَاً مُبَاركاً فيه

”Vår Herre! Och Dig tillkommer mycket, ljuvligt och välsignat lov och pris!” Efter bönen sade han:

”Vem var det som sade det?” Mannen sade: ”Jag.” Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Jag såg drygt trettio änglar tävla om vem som skulle skriva ned det först.”

Rapporterad av al-Bukhârî.

77 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”En slav är närmast sin Herre när han är i Sudjûd. Se därför till att åkalla mycket.”

78 – Han berättade också att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade i sin Sudjûd:

اللهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وأَوَّلهُ وآخِرَهُ وَعَلانِيَتَهُ وَسِرَّهُ

”Allâh! Förlåt alla mina synder, små som stora, första som sista, uppenbara som dolda.”

79 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”En natt märkte jag att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte låg på madrassen. Jag började leta efter honom. Rätt som det var hamnade mina händer på hans fotsulor. Han var i Sudjûd och de var utsträckta. Han sade:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعوذُ برِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ منْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ منك لاَ أُحْصي ثَنَاءً عَلَيْكَ. أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ على نَفْسِكَ

”Allâh! Jag söker skydd mot Din vrede via Ditt nöje och mot Ditt straff via Din förlåtelse. Jag söker skydd hos Dig mot Dig. Jag förmår inte att hylla Dig nog. Du är som Du själv har prisat Dig.”

Rapporterad av Muslim.

80 – Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade mellan två Sudjûd:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي وارْحَمْني وَاهدِني وَاجْبرْني وَعَافِنِي وَارْزُقْني

”Allâh! Förlåt mig, benåda mig, vägled mig, stärk mig, skona mig och sörj för mig.”3

Rapporterad av Abû Dâwûd med flera.

81 – Hudhayfah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade mellan två Sudjûd:

رَبِّ اغْفِرْ لِي ربِّ اغْفِرْ لي

”Herre! Förlåt mig! Herre! Förlåt mig!”

Rapporterad av Abû Dâwûd med flera4.

1Hadîthen är autentisk via andra.

2110:3

3Hadîthen är bra.

4Bådadera är bekräftade.