14. Den skyddade höjden i Qur’ânen

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

”Och Vi gjorde Maryams son och hans moder till ett tecken [för människorna] och förde dem till en plats på en skyddad höjd som erbjöd vila och som vattnades av friska källor.”1

103 – ´Ikrimah berättade att Ibn ´Abbâs sade i samband med den här versen:

”Det är Damaskus.”

I en annan rapportering sade han:

”Det är floderna i Damaskus.”

104 – Detsamma rapporterade Yahyâ al-Ansârî från Sa´îd bin al-Musayyab från honom och Yahyâ från Sa´îd från ´Abdullâh bin Salâm.

105 – Sa´îd sade:

”Det är al-Ghûtah i Damaskus.”

106 – I en annan rapportering sade han:

”Det är moskén i Damaskus.”

107 – Yazîd bin Shadjarah sade:

”Damaskus är den välsignade höjden.”

108 – al-Hasan al-Basrî sade:

”Det är ett land av träd och floder, nämligen Damaskus.”

Andra som sagt att det är Damaskus är Khâlid bin Ma´dân och andra från Salaf.

Andra lärda har sagt att det är Ramlah.

109 – ´Abdur-Razzâq rapporterade via Bishr bin Râfi´ att Abû Hurayrah sade om den versen:

”Det är Ramlah i Palestina.”

Bishr bin Râfi´ är dock svag i hadîth.

Andra lärda har sagt att den omtalade höjden i Qur’ânen ligger i Jerusalem. Det sade Qatâdah.

Baserat på dessa tre åsikter ligger den omtalade höjden i Qur’ânen i Shâm.

Vissa säger att den ligger i Egypten. Det sade Wahb bin Munabbih. Andra har sagt att den ligger i Egypten. Den åsikten har Zayd bin Aslam.

Somliga säger att den ligger i Kûfah. Det är den svagaste och värsta åsikten. De lärda i Kûfah har rapporterat den åsikten från Shî´ah från Dja´far as-Sâdiq och hans fader Abû Sâdiq.

123:50