14. Den korrekta dogmen om huset

Till deras dogm hör att älska profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hus och känna till dess förträfflighet och heder. I detta fall handlar man enligt profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppmaning som han gav på Ghadîr Khumm-dagen. Han lovade och prisade Allâh, tillrättavisade och påminde och sade:

”Människor! Jag är endast en människa. Ett sändebud från min Herre håller på att komma [för att hämta mig] och jag kommer då att besvara honom. Jag lämnar två saker bland er. Den första är Allâhs bok vari vägledning och ljus finns. Ta därför tag i Boken och håll fast i den.”

Sedan sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Och mitt hus. Jag påminner er om Allâh gällande mitt hus. Jag påminner er om Allâh gällande mitt hus. Jag påminner er om Allâh gällande mitt hus.”1

Ibn Kathîr (rahimahullâh) sade:

”Vi avslår inte uppmaningen om att huset skall behandlas väl, respekteras och hedras. Huset kommer från en ren ätt från den ädlaste familjen som någonsin har existerat på jorden. Detta gäller särskilt om det följer den profetiska, autentiska, klara och tydliga Sunnah. I detta tillstånd befann sig deras företrädare som al-´Abbâs och hans söner och ´Alî och hans familj och ätt – må Allâh vara nöjd med dem alla.”2

Till hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hus hör hans hustrur. Han (ta´âlâ) sade om dem:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا

”Och stanna i ert hem och försök inte dra uppmärksamheten till era yttre företräden på det sätt som var vanligt under den hedniska tiden, och förrätta bönen och betala allmosan och lyd Allâh och Hans sändebud. Allâh vill befria er, ni som står profeten närmast, från all smuts och göra er renhet fullkomlig. Och bevara i minnet och återge för andra vad som läses upp i ert hem av Allâhs budskap och visdom. Allâh är den Outgrundlige som genomskådar allt, är underrättad om allt.”3

Ibn Kathîr (rahimahullâh) sade:

”Versen bevisar att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur hör till hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hus, ty de är anledningen till versens uppenbarelse. Anledningen att uppenbarelsen ingår och gäller råder det inga tvetydigheter om. Antingen ingår och gäller bara den, vilket är en åsikt, eller den och även andra, vilket är den korrekta åsikten.”4

al-Bukhârî rapporterade från Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) om hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) giftermål med Zaynab bint Djahsh vari det nämns att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick in i ´Â’ishahs rum och sade:

”Huset! Må fred och Allâhs nåd vara med er!” Då sade hon: ”Må fred och Allâhs nåd vara med dig med!”

Vad som också har nämnts angående deras förträfflighet är Allâhs (ta´âlâ) ord:

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

”Profeten är närmare de troende än de är sig själva, och hans hustrur är deras mödrar.”5

De är alltså de troendes mödrar sett till helgd, respekt, högaktning, heder och godhet. Men däremot är det inte tillåtet att vara med dem i enrum. Dock råder det samstämmighet om att denna status inte gäller deras döttrar och systrar.

1Muslim (2408).

2Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm.

333:33-34

4Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm.

533:6