14. Den kloke och blygheten

1 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Till det som människorna fick ta del av från det första profetkallets tal var: Gör vad du vill om du inte skäms.”

2 – Den kloke är ålagd att vara blyg. Blygheten är grunden till klokheten och en planterad godhet. Dess motsats är grunden till okunnigheten och en spridning av ondska. Blygheten tyder på klokheten medan dess motsats tyder på okunnighet.

3 – Ibn Mas´ûd sade:

”Det smärtsammaste i den troende är oanständighet.”

4 – Blygheten innebär att undvika förhatliga drag.

5 – Blygheten delas upp i två typer:

Den första: Att skämmas för Allâh i samband med en synd.

Den andra: Att skämmas för skapelserna i samband med ord och tal som de förkastar.

6 – All blyghet är berömvärd. Det finns dock blyghet som är obligatorisk och blyghet som är fin. Obligatorisk blyghet är att lämna det som Allâh har förbjudit. Fin blyghet är att lämna det som människorna förkastar.

7 – Blygheten tillhör tron och tron är i paradiset. Oanständighet tillhör respektlösheten och respektlösheten är i helvetet. Det enda undantaget är om Allâh ärar personen så att Han räddar honom med Sin nåd.

8 – Om man är blyg finns det potential till godheten. På samma försvinner potentialen till godheten om man inte är blyg medan potentialen till ondskan blir allomfattande. Blygheten är barriären mellan personen och alla synder. När blygheten är stark försvagas synderna. När blygheten är svag stärks synderna.

9 – Zayd bin Thâbit sade:

”Den som inte skäms för människorna skäms inte för Allâh.”

10 – Den kloke är ålagd att vänja sig vid att skämmas för människorna. Till den största välsignelsen hör att vänja sig själv vid att ha fina drag och undvika dåliga drag. Till blyghetens största drag hör att man undviker helvetet genom att hålla sig borta från det som Allâh har förbjudit.

Om blygheten är stark skyddas hedern, de dåliga sidorna döljs och de goda kommer fram. Den som förlorar sin blyghet förlorar sin glädje. Den som förlorar sin glädje sjunker i andras ögon och hatas. Den som hatas besväras. Den som besväras sörjer. Den som sörjer tappar sitt förstånd. Den som tappar förståndet säger mer vad som är till hans nackdel än till hans fördel. Den som saknar blyghet saknar medicin. Den som saknar trohet saknar blyghet. Den som saknar broderskap saknar trohet. Den som har lite blyghet gör och säger vad han vill.